Помощ

EOП решаване на спорове

Поръчка

Условия за поръчка. Как да направим поръчка. Поръчка и сключване на договор за покупко-продажба от разстояние. Поръчка без право на отказ.

Доставка

Доставка на поръчка. Право за отказ и връщане на стока. Стока без право на отказ и връщане.

Плащане

Цени. Начин на плащане. Фактуриране.

Рекламации

Гаранционен срок. Предявяване на рекламация. Случаи на отпадане на гаранцията.

Жалба, сигнал или оплакване.

Връзка с Управителя на сайта. Връзка със Собственика на фирмата. Връзка с Комисия за Защита на Потребителя. Връзка с Европейска онлайн платформа за решаване на спорове.