Условия за ползване

elbulgaria.com е уебсайт собственост на ЕЛ ООД

На сайта се предлагат марки и продукти, на които ЕЛ ООД е директен вносител или поддистрибутор.

Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата им при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки един потребител работещ със сайта е обвързан с тези правила на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

elbulgaria.com си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

За да поръчате продукти от сайта е необходимо да се регистрирате. elbulgaria.com се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни извън фирмата и лицата или агенциите, наети от фирмата да събират, класифицират и обработват информация за нея. Виж подробно в защита на личните данни

Потребителите се ангажират да предоставят коректни, точни и верни данни при създаване на личен или фирмен профил.Защото тази информация късае поълването на важни оперативно-административни документи като фактури, гаранции, експидиторски формуляри и др. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

elbulgaria.com си запазва правото да прекратява регистрация и ограничава достъп, комуникация и всякъкъв вид отношения със некорекни и злонамерени клиенти.Сайтът не осъществява регистрация на потребител под 18 години.

elbulgaria.com си запазва правото и възможноста за актуализиране, уточняване или предоговаряне на цена, гаранция, доставка, замяна на даден продукт с друг и т.н. elbulgaria.com не носи отговорност за неспазване на сроковете за доставка на продуктите на който не е официален вносител или представител.Вие потребителите трябва да знаете че доставката на всеки един продукт от нас до вас минава през много фази и етапи като: приемане и обработване заявката ви, изпращане запитване за наличност/работим с над 150 различни производители или дистрибутори от цял свят всеки с различен начин народност и подхот за работа/връща ни се отговор за срока на изработка и доставка на избрания продукт, осъществяваме обратна връзка с вас и евентуално потвърждавате или капарирате заявката си/ при по-големи или специални поръчки/, след това ние потвърждаваме заявката на нашите партньори и доуточняваме всички детайли за изработка, транспорт, доставка....... и ако не ни попречи дедено събитие или непредвидено обстоятелство elbulgaria.com ще финализира заявката в срок.

Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има кратко описание на продукта, основна техническа характеристика името на производителя, снимка и цена.

Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС .

След извършване на поръчката потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на elbulgaria.com се свърже с него по телефон или e-mail.

Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

Чрез натискане на бутона "поръчай", потребителят извършва действие, което представлява доброволно волево решение, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и , съответно на elbulgaria.com описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от elbulgaria.com на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

Разходите за доставка се поемат от elbulgaria.com  за поръчки над 20 лв.

elbulgaria.com или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия за срок от 24месеца.

В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от elbulgaria.com , а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 30 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

Бланка за връщане

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

Предоставената информация и снимков материал не са предмет на авторско право на elbulgaria.com . Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта имат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на elbulgaria.com . Потребителите имат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта без изричното съгласие от страна на фирмата.

Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и т.н. нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие.

ОТГОВОРНОСТИ

elbulgaria.com не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди,породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

elbulgaria.com не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията съдържащата се в него или други сайтове към които има препратки (хипервръзки)

elbulgaria.com не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта. elbulgaria.com не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.elbulgaria.com

elbulgaria.com не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или некорекно въведена информация поради небрежност или невнимание от страна на негови служители или други лица.

elbulgaria.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола и отговорноста на фирмата.

elbulgaria.com се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа, професионалност и лоялност.

elbulgaria.com не осъществява комуникация или търговски отношения с лица под 18 години.

Дата:01.01.2007г.