ЕЛ EООД-цели, визия и етика

    Използвайки съвременни технологични решения фирма ЕЛ EООД  цели да:

- да подобри и улесни условията за изпълняването на ежедневните човешки дейности и потребности. 

- да създаде една естествена, здравословна и благоприятна за живеене
архитектурна среда, хармонизирайки я с природните дадености.

-да съхрани и опази природата, като използва най-новите еко научни технически постижения в своята област.