ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Степен на защита IP

Символът за указанието на степента на защита се състои от буквите IP(Ingress Protection)

Светодиодна революция

Близо два трилиона долара икономии през следващите 10 години. Над 18.3 терават часа по-малко използвана електроенергия. Съкращаване на вредните емисии на въглероден диоксид с повече от 11 гигатона. Всичко това са прогнозни, но много, много реални цифри за светлото бъдеще, което вещае замяната на традиционните електрически и луминесцентни крушки с LED излъчватели

Крачка през един век

Такава е човешката природа. Винаги се стремим към най-новите продукти, особено към тези, които претендират да променят нашия живот към по-добро. В същото време сме скептични към новите технологии и ни е трудно да решим какво да купим и да купим ли изобщо нещо.

Електромагнитния спектър

Видима светлина, е само една малка част от електромагнитното излъчване, което произвежда усещане за яркост и цвят в човешкото око.

Как се проектира осветлението

Кой проектира осветлението? Има ли изисквания за домашното осветление? Луминисцентно ли е офисното осветление? Може ли да се осветяваме със светодиоди? Нужно ли е фасадното осветление? Фактор ли е осветлението в общия бюджет на сградата? Мода ли са лампите!!!