Електромагнитния спектър
Видима светлина, е само една малка част от електромагнитното излъчване, което произвежда усещане за яркост и цвят в човешкото око.

Електромагнитна радиация е форма на енергия. Спектърът на такова лъчение предоставя информация за енергийните си състав. Целият спектър на електромагнитна радиация варира от рентгенови лъчи по-висока енергия, кратко в края на вълните на радио вълни в ниските енергийни източници, дълги вълни край.
Нашите възприемане на светлината е по същество се характеризира с призматични то се разлага в своите спектрални компоненти. Нашият мозък възлага специално цветове на тези различни компоненти на светлинния спектър.
Скоростта на светлината е скоростта, с която светлината се движи във вакуум. Всъщност, всички електромагнитни лъчения пътува с тази скорост. Това е около 300.000 km / s. Лек обхваща 150 милиона км от Слънцето до Земята за около осем минути