Степен на защита IP

Символът за указанието на степента на защита се състои от буквите IP(Ingress Protection), последвани от две характеризиращи цифри, обяснението на които се вижда по-долу.

1-ва цифра- Защита от допир до места, които са под напрежение вътре в осветителното тяло и защита на тялото срещу влизането на твърди тела.

2-ра цифра- Защита на осветителното тяло от вредно навлизане на вода.