ЕЛ EООД-транспорт

 

автомобилен парк: отговорник транспорт и експедиция:
ПЛОВДИВ Анелия Гешева 0885 112 622
бул. "ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" 223  
СКЛАДОВА БАЗА "НОРДИКС"  
   
работно време:  
всеки ден от 9-19 часа  
неделя от 10-15 часа