Помощ

/

Рекламации


Рекламации

1. ГАРАНЦИИ


1.1. Всички стоки, предлагани от Продавача, имат Гаранция. Гаранционният срок на всеки продукт е посочен в техническите му характеристики. Изключение правят някои категории стоки, които поради спецификата си не могат да имат гаранция.

1.2. Поправката или ремонтът на продукт извън гаранционния срок подлежат на заплащане от страна на Купувача.

1.3. При възникнала рекламация в законовия гаранционен период, Клиентът трябва да се свърже или с фирмата вносител на съответната марка-бранд, или с elbulgaria.com, за да получи информация за възможните варианти за решаване на проблема.

1.4. Стандартна форма за предявяване на Рекламации, възникнали по време на гаранционния период, можете да изтеглите от тук.

1.6. Гаранцията автоматично отпада при какъвто и да е опит на Клиент сам да извърши ремонт.

1.7. Продуктите с марка “EL” имат 24 месеца гаранция, тя започва да тече автоматично след датата на получаване на стоката от Клиента, като не е необходимо наличието на гаранционна карта, достатъчно е представянето на документ, удостоверяващ датата и мястото на закупуване.2. ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИИ

  • При неспазване инструкциите за монтаж.
  • При неспазване инструкциите за поддръжка.
  • При неправилна експлоатация.
  • При опит на клиента сам да отстрани възникнали неизправности.
  • При щети, възникнали по време на транспортиране на стоката до сервиза.