Помощ

/

Плащане


1. АДМИНИСТРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

1.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в elbulgaria.com, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

1.2. Сумата и начинът за плащане са посочени във всяка Поръчка. 

       1.2.1. Банков превод – платежно действие от страна на Купувача или elbulgaria.com, направено в резултат на сключване или отказ от сключване на договор за покупко-продажба през електронния магазин, осъществявано единствено по банков път.

      1.2.2. Наложен платеж – платежно действие по смисъла на Закона за Пощенски Услуги /ЗПУ/ от страна на Купувача или elbulgaria.com в резултат на сключване или отказ от сключване на договор за покупко-продажба през електронния магазин, осъществявано чрез лицензирана куриерска фирма. При наложен-платеж всички такси и налози от страна на куриера са за сметка на elbulgaria.com

 1.3. Клиентът е длъжен да предостави вярно цялата необходима информация за издаването на фактурата или стоковата разписка в съответствие с действащото българско законодателство.

1.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура или стокова разписка за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

1.5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен да актуализира данните в акаунта си и да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

1.6. Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок elbulgaria.com не може да извършва каквито и да било промени или корекции по издадена фактура.