Помощ

/

Доставка


ДОСТАВКА НА ПОРЪЧКА

1 ДОСТАВКА НА СТОКИ

1.1. elbulgaria.com се задължава стоките, които се изпращат на Клиента, да са нови, неизползвани или неексплоатирани, както и да отговарят на всички стандартни изисквания.

1.2. elbulgaria.com се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма по посочен от Клиента начин:

 • до точен домашен или служебен адрес, посочен от Купувача. Втози случай куриерът доставя и предава лично пратката до адреса на Клиента.
 • до офис на куриерска фирма, посочен от Купувача. В този случай Клиентът отива до офиса на куриерската фирма, за да получи пратката.
 • “вземи от магазин” опция за директно получаване от шоурума на Продавача. В този случай Клиентът отива да вземе пратката от осветителен център “ELBULGARIA” гр. Пловдив, бул. “6ти септември” 223

1.3. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на всички съпътстващи ги документи. Ако в пратката липсва документ /фактура или стокова разписка, гаранционна карта, инструкции за експлоатация, поддръжка и монтаж/, Клиентът трябва да се свърже с Продавача на имейл help@elbulgaria.com или тел 0879163999, за да му бъдат изпратени.

1.4. Доставката на стоката до клиента е БЕЗПЛАТНА.

1.5. Доставката на стока на стойност под 48лв. (с ДДС) ще е за сметка на Клиента.

1.6. Поръчката е със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”, която гарантира, че всички щети, възникнали по време на транспорт и доставка на стоката до Клиента, ще бъдат 100% възстановени. Клиентът не трябва да приема пратката преди:

 • внимателно и отговорно да провери всички стоки. Ако не може да присъства лично, то да упълномощи доверено лице, което да извърши приемането от негово име
 • да сравни дали стоката, която е поръчана, отговаря на стоката от пратката, която получава
 • да се увери, че стоката е здрава и годна за ползване

!!! Ако Клиентът открие каквито и да било щети по стоката след нейното приемане, а вече има положен подпис върху придружаващите Пратката документи, удостоверяващ, че е приел стоката “...приемам стоката, без да предявявам притенции...”, автоматично губи правото си за притенция по “Застраховка чупливост”. Всички разходи по възстановяване на щетата ще са за сметка на Клиента.

!!! След приемане на стоката и вече положен подпис върху придружаващите Пратката документи, удостоверяващ че е приел стоката “...приемам стоката, без да предявявам притенции...”, Клиентът няма право да предявява каквато и да е Рекламация, която е възникнала по време доставката на стоката /виж 14. Отпадане на Гаранция /. Всички разходи по отремонтирането на Рекламацията ще са за сметка на Клиента.2. ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

2.1. Право на връщане на Поръчка Клиентът има по време на получаването й, като е необходимо да се следват следните условия:

 • да откаже пратката като уведоми устно куриера за намеренията си
 • да подпише транспортните документи, придружаващи стоката на указаните за това места, посочени от куриера
 • да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката, като задължително се включват ‘‘Застраховка чупливост” и опция “Преглед”
 • желателно е Клиентът да уведоми за връщането на стоката elbulgaria.com на телефон 032/ 600 653

2.2. Клиентът има право да върне вече закупена стока в 14-дневен срок след получаването й, като е необходимо да следва следните стъпки:

 • да уведоми elbulgaria.com за това на имейл help@elbulgaria.com или на телефон 032/ 600 653, 0879163999, за да се уточнят детайлите по връщането й.
 • да попълни формуляр за връщане на стока, който може да бъде изтеглен тук
 • да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката със задължително включена “Застраховка чупливост” и опция “Преглед”

!!! При неспазване на посочените условия elbulgaria.com има правото да откаже приемането на върната от Клиента стока.

2.3. След приемането на върнатата стока elbulgaria.com се задължава в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни да възстанови на Клиента платената по Договора сума. Сумата се възстановява, както следва:

 • Плащанията, направени по банков път – се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – се възстановявт чрез наложен платеж по куриер или по банкова сметка, посочена от Клиента.

3. БЕЗ ПРАВО НА ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 • при стоки, които са били разопаковани след доставката и не са окомплектовани и върнати в оригиналния им вид
 • при стоки, които имат следи от монтажно-демонтажни дейности
 • при стоки, които са прехвърлили законовите срокове за връщане на стоки от 14 календарни дни
 • при стоки, които са били въвеждани в експлоатация